Hjem

Kontaktpersoner:

 

Henvendelser vedr. afregning, flytning mm. til:

Kasser Kjeld Hansen tlf. 7554 1981, mail: kasser@tved-vand.dk

 

Formand Søren Bolvig, Nyhegnet 7, 6000 Kolding

tlf. 7630 1792, mail: formand@tved-vand.dk

 

Driftsansvarlig C.C. Poulsen 2032 6588 mail: mpcp@profibermail.dk

Tved Vandværks forsyningsområde:

 

Agervænget, Chr. Schous vej, Dalen, Bøgevænget Egebakken, Engen, Fjeldparken, Gl. Tved, Hegnet, Idyl, Idylparken, Lien, Løjpen, Sæteren, Sydvangen, Mariesmindevej 1-3, Mosen, Møllegærdet, Nyhegnet, Rosenholm, Skamlingvejen 82, Skovgærdet, Skovly, Vangen, Rebæk.

 

 

Breaking news: Mange mennesker har i den seneste tid fulgt med i mediernes skriveri om forekomst af stoffet chloridazon i vandet her i trekantområdet. Stoffet er et reststof fra et tidligere meget anvendt sprøjtemiddel. Blandt andet har TREFOR Vand besluttet at lukke et vandværk i Staurbyskov ved Middelfart på grund af at stoffet er konstateret i vandet der.

Tved Vandværk besluttede derfor at udtage vandprøver i vore to boringer for at finde ud af om stoffet havde fundet vej hertil. Samtidig blev der udtaget prøver ved vandets afgang fra vandværket. Resultaterne var ganske opløftende, idet der ikke fandtes spor af stoffet i prøverne. Det samme gælder i øvrigt det vand som TREFOR Vand pumper ud i Dalby området. Prøverne skal ses som et supplement til de jævnlige prøver vi tager af boringerne, hvor der testes for 87 forskellige stoffer. I fremtiden testes der så for 89 forskellige stoffer, idet vi tager chloridazon og despenyl-chloridazon med i disse rutinemæssige prøver.

 

 

Postadresse: Nyhegnet 7, 6000 Kolding

Vandkvalitet:

 

Opfylder kravene til drikkevandskvalitet. Du kan se analyserne af drikkevandet og andre informationer på siden Vandanalyse fra Tved Vandværk.

 

Hårdhedsgrad

8,8 dH = Middelhårdt vand

 

 

Misfarvet vand:

 

Klik her og se hvad du gør!

 

 

Kolding Kommune - om drikkevand:

•Link til hjemmesiden https://www.kolding.dk/borger/bolig-byggeri-flytning/drikkevand-og-vandforbrug

 

 

Tved Vandværks historie:

 

Se en kort gengivelse af Tved Vandværks historie ved at klikke her.