Hjem


Breaking news:


Generalforsamling

Onsdag 29. marts kl. 19.30 på Den Gyldne Hane

Vi forsøger, om Jørgen Chemnitz kan komme igen for at forklare om forureningen i Dalby Møllebæk. DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år fremlægges

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
MEDLEMMER
På valg: Søren Bolvig, modtager genvalg.
SUPPLEANTER
På valg: ingen

7.   Valg af revisor
       Bestyrelsen forslår genvalg af  Martinsen Rådgivning og Revision

8.  Eventuelt                                

                                    

 


Så er der lidt nyt fra vandværket:


Sådan aflæser du din vandmåler.


Læs vores nye pressemedelse.


Årsrapporter 2021 og 2022:


De nye vedtægter samt regulativet er nu tilgængelig under vedtægter 


Tved vandværk er nu på Facebook se: Tved Vandværk


Postadresse: Nyhegnet 7, 6000 Kolding

Tved Vandværks forsyningsområde:


Agervænget, Chr. Schous vej, Dalen, Bøgevænget Egebakken, Engen, Fjeldparken, Gl. Tved, Hegnet, Idyl, Idylparken, Lien, Løjpen, Sæteren, Sydvangen, Mariesmindevej 1-3, Mosen, Møllegærdet, Nyhegnet, Rosenholm, Skamlingvejen 82, Skovgærdet, Skovly, Vangen, Rebæk.Indvindingmængde i 2021 og indvindings område :

 Der er indvundet i 2021 74570m³ fra dette område Kontaktpersoner:


Henvendelser vedr. afregning, flytning mm. til: 

Kasser Kjeld Hansen tlf. 7554 1981, mail: kasser@tved-vand.dk


Formand Søren Bolvig, Nyhegnet 7, 6000 Kolding

tlf. 7630 1792, mail: formand@tved-vand.dk


Driftsansvarlig: Vi har indgået en aftale med Vand Schmidt om drift og vedligehold af vandværket 

Vagt tlf. 74 56 11 11

Vandkvalitet:


Opfylder kravene til drikkevandskvalitet. Du kan se analyserne af drikkevandet og andre informationer på siden Vandanalyse fra Tved Vandværk.


Hårdhedsgrad

8,8 dH = Middelhårdt vandMisfarvet vand:

Dette sker når ledningensnettte har været trykkløs. Misfavningen rammer forskelligt i vores forsyningsområde.

Klik her og se hvad du gør!Kolding Kommune - om drikkevand:

•Link til hjemmesiden  https://www.kolding.dk/borger/miljoe-natur-klima/grundvandTved Vandværks historie:


Se en kort gengivelse af Tved Vandværks historie ved at klikke her.