Hjem


Breaking news:

Vandets vej til kunderne

 

Tved Vandværk leverer stadig vand af høj kvalitet til vore kunder og overholder alle grænseværdier fra Miljøstyrelsen og EU. Men med de aktiviteter der er i forsyningsområdet og det fokus, der er på vandkvalitet, har vi valgt at informere lidt mere om vores drikkevand. 

 

Af Vandværkets bestyrelse

 

Råvandet, som vi pumper op, kommer fra to boringer nær vandværketfra henholdsvis 40 og 100 meters dybde. Vi kan godt klare os med én boring, men for at være sikre på altid at kunne levere har vi to. 

Begge boringer er overlejret af et tykt lag ler. Det gør, at regnvandet, som er vores fremtidige råvand, tager rigtig lang tid om at nå ned i grundvandsmagasinet, måske over 100 år. Det gør også,at langt de fleste urenheder fra regnvandet bliver filtreret fra /absorberet ileret, så vandet har en god kvalitet, når det når ned i magasinet.

 

Stoffer skal fjernes

Det vand, som vi pumper op, kan dog ikke sendes direkte ud til kunderne. Ved passagen gennem leret optagesandre stoffer, som vi skal have fjernet. Det drejer sig hovedsagelig om jern-og manganforbindelser samt svovlbrinte. De stoffer bliver i stor udstrækningfjernet i vores iltningsfiltre, inden det sendes ud i nettet.

 

Brunt vand.

Når vandet pumpes ud fravandværket, er det klart og uden farve. Når enkelte registrerer ”brunt vand”,er det ofte, fordi der har været en aflukning, som vi desværre har haft en del af under kloakarbejdet i området. Når så trykket og vandet kommer tilbage, kan der rives aflejringer med fra den indvendige side af vandrørene. Den smule jern og mangan, der er tilbage i vandet efter behandlingen i vandværket, sætter sig nemlig i rørene. Det er også jern og mangan, man kan se som mørke striber i toiletkummen. Ser I brunt vand, når I lukker op for hanen, så find en udendørshane og skyl jeres rør ud ad den vej. Det tager ikke lang tid.

 

Hvidt vand

De fleste af os har set, at når man tapper et glas vand, så ser det ud som om, vandet er blevet hvidt. Det er det ikke. Efter kort tid forsvinder farven, for det er små luftbobler, der er blevet frigjort af vandet. Fænomenet opstår, efter forsyningen har været afbrudt, og trykket falder i vandledningerne. Når trykket falder, frigøres den ilt, der er i vandet. Vandet kan drikkes, som det er (hvidt eller klart). Og drik endelig vandværksvandet. Det er af bedre kvalitet end det, I kan købe.

1 m3 eller 1000 liter vand kosterunder 7 kr. Med afledningsafgift koster 1 liter vand fra vandværket under 8 øre. 

 

Mangel på strøm

Energistyrelsen har varslet, at der er risiko for, at vi kan komme til at mangle strøm i den kommende vinter. Vi håber og tror på, at det ikke bliver tilfældet. Skulle det ske, vil det blive varslet inden strømmen afbrydes. I værste fald kan vandværket blive afbrudt i perioder i op to timer. 

Vi vil i givet fald informere på Facebook og her på hjemmesiden, hvis der bliver optræk til afbrydelser.

 
De nye vedtægter samt regulativet er nu tilgængelig under vedtægter 


Tved vandværk er nu på Facebook se: Tved Vandværk


Postadresse: Nyhegnet 7, 6000 Kolding

Tved Vandværks forsyningsområde:


Agervænget, Chr. Schous vej, Dalen, Bøgevænget Egebakken, Engen, Fjeldparken, Gl. Tved, Hegnet, Idyl, Idylparken, Lien, Løjpen, Sæteren, Sydvangen, Mariesmindevej 1-3, Mosen, Møllegærdet, Nyhegnet, Rosenholm, Skamlingvejen 82, Skovgærdet, Skovly, Vangen, Rebæk.Indvindingmængde i 2021 og indvindings område :

 Der er indvundet i 2021 74570m³ fra dette område Kontaktpersoner:


Henvendelser vedr. afregning, flytning mm. til: 

Kasser Kjeld Hansen tlf. 7554 1981, mail: kasser@tved-vand.dk


Formand Søren Bolvig, Nyhegnet 7, 6000 Kolding

tlf. 7630 1792, mail: formand@tved-vand.dk


Driftsansvarlig: Vi har indgået en aftale med Vand Schmidt om drift og vedligehold af vandværket 

Vagt tlf. 74 56 11 11

Vandkvalitet:


Opfylder kravene til drikkevandskvalitet. Du kan se analyserne af drikkevandet og andre informationer på siden Vandanalyse fra Tved Vandværk.


Hårdhedsgrad

8,8 dH = Middelhårdt vandMisfarvet vand:

Dette sker når ledningensnettte har været trykkløs. Misfavningen rammer forskelligt i vores forsyningsområde.

Klik her og se hvad du gør!Kolding Kommune - om drikkevand:

•Link til hjemmesiden  https://www.kolding.dk/borger/miljoe-natur-klima/grundvandTved Vandværks historie:


Se en kort gengivelse af Tved Vandværks historie ved at klikke her.