Hjem

BREAKING NEWS:Pressemeddelelse

Nyt fra Tved Vandværk

Vandspild:

Uanset hvad vi kalder det: vandspild, tab eller utætheder på vandledningerne, så betyder det omkostninger for Vandværket og dets kunder.

Tved Vandværk har for år tilbage investeret i intelligente vandmålere, der har den egenskab, at de sender signaler tilbage til vandværket omkring forbruget til hver husstand.

En repræsentant fra vandværket følger løbende med i alle 700 målere, om der er løbende forbrug på målerne. Hvis det registreres, at målerne aldrig går i stå, så er der med meget stor sandsynlighed et forbrug /tab, der ikke er som det skulle være. Der kan dog være enkelte situationer, hvor der er en god forklaring på, at måleren ikke går i stå om natten. Det kunne være i en tør sommerperiode som vi havde i år, hvor man beslutter at vande uafbrudt.

Når vi igennem en periode har set, at en måler ikke går i stå, henvender vi os til kunden og beder dem tjekke deres måler og installationer for at se om der er et forbrug/tab som ikke skal være der.

Tab/brud koster dyrt:

Igennem den senere tid er der registreret at flere målere, der ikke går i stå. Derfor denne meddelelse til vores kunder. Ved 2-3 målere pr. måned er det konstateret, at disse ikke går i stå. Hvis dette er normalt, så er der op imod 5 % af alle vores kunder, der har problemer på et år.

Vi vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at det formodentlig ikke bare er i Tved Vandværks område det står sådan til.

Selv om vi gør os umage med at finde problemerne med vandtab hos vores kunder, kan vi ikke garantere for at vi finder alle. Derfor er vores opfordring til kunderne: Hold øje med måleren og om der er vandhaner eller toiletter, der løber. Det kan blive dyrt. 1 m3 koster over 60 kr., når alle omkostninger er medregnet.

Signaler fra måler til vandværket.

For at vandværket kan få signal fra måleren er det vigtigt, at dækslet overe målerbrønden ikke er dækket til. Det gælder både fliser, jord og nedfaldne blade. Så venligst hold dækslet synlig, så vi kan få signaler frem.

 

Beretning for Tved Vandværk for året 2023.  Er på vej 


Så er der lidt nyt fra vandværket:


Sådan aflæser du din vandmåler.


Læs vores nye pressemedelse.De nye vedtægter samt regulativet er nu tilgængelig under vedtægter 


Tved vandværk er nu på Facebook se: Tved Vandværk


Postadresse: Nyhegnet 7, 6000 Kolding

Tved Vandværks forsyningsområde:


Agervænget, Chr. Schous vej, Dalen, Bøgevænget Egebakken, Engen, Fjeldparken, Gl. Tved, Hegnet, Idyl, Idylparken, Lien, Løjpen, Sæteren, Sydvangen, Mariesmindevej 1-3, Mosen, Møllegærdet, Nyhegnet, Rosenholm, Skamlingvejen 82, Skovgærdet, Skovly, Vangen, Rebæk.Indvindingmængde i 2023 og indvindings område :

 Der er indvundet i 2023 67.265 0m³ fra dette område Kontaktpersoner:


Henvendelser vedr. afregning, flytning mm. til: 

Kasser Kjeld Hansen tlf. 7554 1981, mail: kasser@tved-vand.dk


Formand Søren Bolvig, Nyhegnet 7, 6000 Kolding

tlf. 7630 1792, mail: formand@tved-vand.dk


Driftsansvarlig: Vi har indgået en aftale med Vand Schmidt om drift og vedligehold af vandværket 

Vagt tlf. 74 56 11 11

Vandkvalitet:


Opfylder kravene til drikkevandskvalitet. Du kan se analyserne af drikkevandet og andre informationer på siden Vandanalyse fra Tved Vandværk.


Hårdhedsgrad

8,8 dH = Middelhårdt vandMisfarvet vand:

Dette sker når ledningensnettte har været trykkløs. Misfavningen rammer forskelligt i vores forsyningsområde.

Klik her og se hvad du gør!Kolding Kommune - om drikkevand:

•Link til hjemmesiden  https://www.kolding.dk/borger/miljoe-natur-klima/grundvandTved Vandværks historie:


Se en kort gengivelse af Tved Vandværks historie ved at klikke her.