Vedtægter

Tved Vandværks vedtægter:Se gældede Vedtægter her  Udkast til nye vedtægter til generalforsamling 25/3 2020 kan ses her  

Nye vedtæget til afstemning 2021 kan ses her 


Se gældende Regulativ pr. 1/4 2016 her

Fotokopi af det originale mødereferat fra det stiftende møde i andelsselskabet "Tved Vandværk" den 16. juli 1947