Vedtægter

Tved Vandværks vedtægter:Se gældede Vedtægter her


Se gældende Regulativ pr. 1/1 2022 herFotokopi af det originale mødereferat fra det stiftende møde i andelsselskabet "Tved Vandværk" den 16. juli 1947