Priser

Priser for Tved Vandværk 2024:


Alle priser er eks. moms


m³ pris

kr.

5,00

Faste årlige afgifter:Vandmåler indtil 600m³ pr. år

kr.

600,00

Vandmåler 600- 2000m³ pr. år

kr.

750,00

Vandmåler indtil 2000- 5000m³ pr. år

kr.

850,00

Gebyrer:Afbrydelse af vandtilførsel, efter regning - dog mindst

kr.

1.000,00

Åbning efter afbrydelse

kr.

3.000,00

Rykker skrivelse

kr.

100,00

Ikke overholdt skriftlig aftale samt fri gravning af målebrønd

kr.

300,00

Lukning af boring Ø110mm x35m dybde   ca. pris

kr.

5.500,00

Tilslutningsbidrag:Hovedanlæg

kr.

11.932,00

Forsygningledning

kr.

13.922,00

Stikledning

kr.

9.945,00

Regulering af tilslutningafgifter sker hvert år efter Danva's indekstal for vandforsyninger


Indeks for 2024 er

1,00977

Dertil kommer pr. 1/1 2024Grøn afgift til Staten

kr.

6,37

Vandafledningsbidrag til Bluekolding Spildevand A/S

kr.

34,45

kr.

474,40