Vandanalyse

Vandanalyser for Tved Vandværk:Vandanalyser er vanskelige at læse og forstå. Søg evt. yderligere oplysninger via Kolding kommunes hjemmeside. "Om grænseværdier i drikkevand"


Samtlige annalyser kan findes på dette link http://jupiter.geus.dk/DitDrikkevand/proeveresultater?anlaegid=72917


Typisk drikkevandsanalyse fra 2021

 Vannalyser foregå efter Kolding Kommunes kontrolprogram 2019-2023

 for TvedVandværk 


Marts 2022.

Der er IKKE konstateret spor af PFASstoffer i vores vand 


Analyseparameter:

Enhed

Måling:

Vejledene værdier

iht. BEK nr.802

Lugt, smag, udseende


ingen/normal


Temperatur - svingende

°C

7,0-12,0


pH

pH

8,0

7-8,5

Kimtal v. 22°c

cfu/mL

0

200

Kimtal v.37°

cfu/mL

0

5

Nitrat

mg/L

1,6

50

Ledningsevne

mS/m

64

min. 30

Nitrit

mg/L

<0,001

0,01

Jern

mg/L

0,033

0,2

Fluorid

mg/L

0,28

1,5

Mangan

mg/L

0,006

0,02

Clorid

mg/l

81


250

Vandet har nu hårdhedsgrad 10 også kaldet ”Middelhårdt”, hvor skalaen går fra 8 til 12.

Det har betydning for dosering af vaskepulver! – samt indstilling af visse opvaskemaskiner.


Ønskes yderligere information kontakt da vandværket, info@tved-vand.dk