Bestyrelse

Vi er medlem af Foreningen  

Danske vandværker 

Bestyrelse

Formand

Søren Bolvig

Nyhegnet 7

tlf. 76301792

mob. 60237878

formand@tved-vand.dk

Kasserer

Kjeld Hansen

Fjeldparken 12

tlf. 7554 1981

kasser@tved-vand.dk


Norbert Gregersen

Vangen 21

mob. 61790947

Jørgen  Sall

Møllegærdet 33

mob. 27127644

Ove Lauritsen

mob. 2088 6188

vipsom@stofanet.dk

Driftsansvarlig:

Vi har lavet en aftale med  Vand-Schmidt

Vagt telefon ved akut hjælp.

Tlf.:7456 1111